जेठ २८ गतेसम्ममा छात्राबृत्ति दिएका विद्यार्थीको विवरण नपठाए अनुमति रद्द गरेर हदैसम्मको कारबाही गर्छाैंः बालेन

मंगलबार, जेठ २३, २०८०

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले छात्राबृत्ति पाएका विद्यार्थीहरुको विवरण तत्कालन दिन विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मेयर शाहले काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो नियमावलीको नियम ५८ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

तर, केही संस्थागत विद्यालयहरुले छात्राबृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको विवरण महानगरमा नपठाएको भन्दै उनले जेठ २८ गतेसम्ममा बुझाइसक्न निर्देशन दिएका छन् । यसरी दिएको निर्देशन विपरित समयमै विवरण नबुझाए त्यस्ता विद्यालयको अनुमतिपत्र खारेज गरी हदैसम्मको कारवाही गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ बालेनको भनाइ :

हामी काठमाडौं महानगरपालिकामा भित्र अध्ययनरत विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनु पर्ने अधिकारको बारेमा गम्भीर छौ। काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो नियमावलीको नियम ५८ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्छ।

तर संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा मिति २०८० वैशाख २४ गतेको परिपत्र र मिति २०८० जेठ १० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बमोजिम मिति २०८० साल जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको जानकारी मिति २०८० साल जेठ १६ गते कार्यालय समयभित्र काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागमा र इमेल kmcdoescholarship.2080@gmail.com मा अनिवार्य रूपले पठाउन सूचित गरिएको थियो।

धेरै विद्यालयहरूले उक्त सूचनाका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस गर्ने गर्नु भएको छ। वहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौ। (विद्यालयको विवरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको वेबसाइट https://kathmandu.gov.np मा हेर्न सकिनेछ)।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को उल्लङ्घन गरी हालसम्म छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस नगर्ने तपसिलका विद्यालय (IEMIS CODE भएका) ले मिति २०८० साल जेठ २८ गतेभित्र नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पेस गर्न आग्रह गर्दछौ।

यदि नियमअनुसार विवरण पेस नगरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गरिने छ।

सबै बिबरण प्राप्त भएपछि हामी छात्रवृत्ति को लिस्ट सार्वजनिक गर्नेछौ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८०  १०:४९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्