नेपाल–भारत

संयुक्त अभ्यासका लागि सैनिक टोली भारत प्रस्थान
नेपाल–भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास