दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी

२५ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी 
दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३