काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारमा एजेन्ट व्यवस्था खारेज भएको छ । आज एक सूचना जारि गर्दै म्यानपावरलाई एजेन्टको रुपमा काम नगराउन बैदेशिक रोजगार बिभागले निर्देशक दिएको हो । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को व्यवस्था केहि नेपाल ऐन मार्फत संशोधन भई सकेकाले व्यक्तिलाई एजेन्टको रुपमा काम नगराउन बिभागले निर्देशन दिएको हो।

यदी एजेन्ट राखेको थाहा भएमा एजेन्ट र संस्थालाई कडा कारबाही गरिने बिभागले सुचनामा जनाएको छ । नेपाल ऐन संशोधन भएपछि अव बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जिल्ला कार्यालय मार्फत काम गर्नुपर्नेछ ।